logo.png

KURS UZUPEŁNIAJĄCY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU - Dla kogo?

Kurs uzupełniający dedykowany jest osobom, które w poprzednich sezonach nie zdążyły zdać egzaminu państwowego przed wprowadzeniem zmian w przepisach, a także osobom, dla których przeznaczona ilość godzin na kursie podstawowym jest niewystarczająca.

Osoby z innych szkół przed zapisaniem się na szkolenie muszą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego.

Szkolenie solidnie przygotowuje do egzaminu państwowego na nowych, trudniejszych zasadach, które obowiązują od 2013 roku. Ćwiczymy nowe zadania egzaminacyjne na motocyklach o różnej pojemności, a także przeprowadzamy zajęcia w ruchu drogowym po trasach, na których najczęściej odbywają się egzaminy praktyczne.

Szkolenie obejmuje:

  • zajęcia praktyczne – 10 godzin zegarowych