Kategoria A1, A2 oraz A

PRAWO JAZDY – KATEGORIA A1


Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

– 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kategorii A1 upoważnia do kierowania pojazdami:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

PRAWO JAZDY – KATEGORIA A2


Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

– 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do kierowania pojazdami:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 PRAWO JAZDY – KATEGORIA A


Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

– 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

– 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A. jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2