logo.png

Kategoria A1, A2 oraz A

Prawo jazdy - Kategoria A1

Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kategorii A1 upoważnia do kierowania pojazdami:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo Jazdy – Kategoria A2

Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do kierowania pojazdami:

 •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Prawo Jazdy – Kategoria A

Dla kogo?

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A. jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A upoważnia do kierowania pojazdami:

 • Każdym motocyklem 🙂