logo.png

Profil kandydata na kierowcę

Co to jest numer PKK?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę – PKK.

Dokument ten, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji lub za pośrednictwem profilu zaufanego (INFO-CAR) . Uzyskany numer PKK (20 cyfr) należy udostępnić Szkole Nauki Jazdy.

Niezbędne dokumenty do uzyskania PKK:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kolorowe
  • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( szczegółowa informacja poniżej)
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych / obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, lub składamy elektronicznie w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki. Dokumenty może składać kandydat na kierowcę lub osoba upoważniona przez niego.

Wymagane do założenia PROFILU KURSANTA badania lekarskie, można wykonać w gabinetach przy:

* ul. Śląskiej 11/10: środy 16:00 – 20:00 lub

* ul. Dwernickiego 8/2: czwartki 16.00 – 19.00

Umawianie wizyt: www.badaniekierowcow.medfile.pl Lek.med. Marceli Sternak, telefon: 606 124 032. Istnieje możliwość ustalenia innych terminów badań lekarskich po wcześniejszym zarejestrowaniu telefonicznym.

Koszt badania lekarskiego – 200 zł (płatność kartą kredytową lub gotówką).

Badania można również wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do wykonywania badań dla kierowców.