ZAPIS NA KURS. PKK? A co to jest?

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ – Co to jest numer PKK?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę – PKK.

Dokument ten, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji lub za pośrednictwem profilu zaufanego (INFO-CAR) . Uzyskany numer PKK (20 cyfr) należy udostępnić Szkole Nauki Jazdy.

Niezbędne dokumenty do uzyskania PKK:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kolorowe
  • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( szczegółowa informacja poniżej)
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych / obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, lub składamy elektronicznie w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki. Dokumenty może składać kandydat na kierowcę lub osoba upoważniona przez niego.

Wymagane do założenia PROFILU KURSANTA badania lekarskie, można wykonać w gabinetach przy:

* ul. Śląskiej 11/10: środy 16:00 – 20:00 lub

* ul. Dwernickiego 8/2: czwartki 16.00 – 19.00

Umawianie wizyt: www.badaniekierowcow.medfile.pl Lek.med. Marceli Sternak, telefon: 606 124 032. Istnieje możliwość ustalenia innych terminów badań lekarskich po wcześniejszym zarejestrowaniu telefonicznym.

Koszt badania lekarskiego – 200 zł (płatność kartą kredytową lub gotówką).

Badania można również wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do wykonywania badań dla kierowców.